Dotacje UE i przetargi

 

Górki Wielkie, dnia 21.11.2019

 

F.P.H.U. TOP-ACTIV S.C. Oliwia Krzywoń Tomasz Krzywoń

ul. Spółdzielcza 9, 43-436 Górki Wielkie

 

 

Realizuje projekt dofinansowania z Funduszy Europejskich

RPSL.03.02.00-IP.01-24-009/17 pt.:

Wdrożenie innowacyjnej linii technologicznej do produkcji profili aluminiowych drogą do wprowadzenia na rynek produktów o właściwościach termoizolacyjnych.

 

Celem i efektem projektu jest:

Zakup kompletnej linii technologicznej do obróbki elementów metalowych i wprowadzenie dzięki temu na rynek międzynarodowy produktów technologicznie innowacyjnych, przyczyniających się do zwiększenia konkurencyjności firmy top-activ s.c.

Oś priorytetowa: Konkurencyjność MŚP                     Działanie: Innowacje MŚP

 

Wartość projektu:                                          1 747 888,64 PLN

Dofinansowanie projektu z UE:        639 471,45 PLN

 


 

Górki Wielkie, dnia 28.12.2018 r

UPUBLICZNIENIE INFORMACJI O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Firma F.P.H.U. TOP-ACTIV S.C. O. Krzywoń T. Krzywoń w celu realizacji projektu realizowanego w ramach RPSL.03.02.00-24-010G/18-01 pt.:

„Wdrożenie innowacyjnej linii technologicznej do produkcji profili aluminiowych drogą do wprowadzenia na rynek produktów o właściwościach termoizolacyjnych”

Ogłasza przetarg na dostawę:

Zakup kompletnej linii technologicznej do obróbki elementów metalowych.

Kody CPV:
42632000-5 – obrabiarki sterowane komputerowo do metalu

Zapraszamy do kontaktu i składania ofert:

Link do ogłoszenia na stronie

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1157872


Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Wegoma Polska Konrad Józefiak
Karmin 48A; 64-030 Śmigiel
Data wpłynięcia oferty: 29.01.2019

Cena 332 000,- euro netto

LINK: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1157872