Dotacje UE i przetargi

Wsparcie z funduszy Unii Europejskiej

Nasza firma pozyskała dofinansowanie unijne w ramach Programu Regionalnego

Więcej informacji o programie www.rpo.slaskie.pl <http://www.rpo.slaskie.pl>

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

Hala mobilna na krótki i długi czas – zastosowanie innowacyjnej technologii termoizolacyjnej,

droga do wzrostu konkurencyjności.

Celem i efektem projektu jest:

Wdrożenie innowacyjnej technologii wykorzystującej termoizolacyjne właściwości produkowanych profili aluminiowych co przyczyni się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa, wzmocnienie jego potencjału rozwojowego oraz zwiększenia zatrudnienia firmy F.P.H.U. TOP-ACTIV S.C. O. Krzywoń T. Krzywoń,

Dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ( Europejski Fundusz Rozwoju Gospodarczego ) dla Osi Priorytetowej : III. Konkurencyjność MŚP dla działania 3.2 Innowacje w MŚP

Nazwa beneficjenta: firma F.P.H.U. TOP-ACTIV S.C. O. Krzywoń T. Krzywoń,

Wartość projektu: 1 156 200,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE:  799 000,00 PLN

Data rozstrzygnięcia 27.04.2021

Rozstrzygnięcie przetargu

Informujemy, że w dniu 27.04.2021 rozstrzygnięto przetarg do ogłoszenia nr 2021-1870-38592: Hala mobilna a na krótki i długi czas – zastosowanie innowacyjnej technologii termoizolacyjnej, drogą do wzrostu konkurencyjności.

Wpłynęły 3 oferty: szczegóły na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/38592?sekcja=oferty

Została wybrana oferta firmy Instal Complex Łukasz Zgliczyński,

ul. Wczasowa 11 43-430 Wiślica

Oferta na kwotę: 929 000 PLN netto, 1 142 670,00 PLN brutto

 

Górki Wielkie, dnia 22.03.2021r.

Ogłoszenie przetargu

 

Firma F.P.H.U. TOP-ACTIV S.C. O. Krzywoń T. Krzywoń w celu realizacji projektu realizowanego w ramach programu RPSL.03.02.00-24-0531/20

pt.:

Hala mobilna na krótki i długi czas – zastosowanie innowacyjnej technologii termoizolacyjnej, droga do wzrostu konkurencyjności.

Ogłasza przetarg na budowę:

Hali mobilnej, pasywnej (regał nośności 350 T)

Zapraszamy zainteresowanych dostawców do składania ofert:

Szczegóły znajda Państwo w ogłoszeniu – link do ogłoszenia:

Baza Konkurencyjności – szczegóły ogłoszenia Hala mobilna a na krótki i długi czas – zastosowanie innowacyjnej technologii termoizolacyjnej, drogą do wzrostu konkurencyjności. (funduszeeuropejskie.gov.pl)

Termin składania ofert do: 2021-04-26

 

Górki Wielkie, dnia 21.11.2019

 

F.P.H.U. TOP-ACTIV S.C. Oliwia Krzywoń Tomasz Krzywoń

ul. Spółdzielcza 9, 43-436 Górki Wielkie

 

 

Realizuje projekt dofinansowania z Funduszy Europejskich

RPSL.03.02.00-IP.01-24-009/17 pt.:

Wdrożenie innowacyjnej linii technologicznej do produkcji profili aluminiowych drogą do wprowadzenia na rynek produktów o właściwościach termoizolacyjnych.

 

Celem i efektem projektu jest:

Zakup kompletnej linii technologicznej do obróbki elementów metalowych i wprowadzenie dzięki temu na rynek międzynarodowy produktów technologicznie innowacyjnych, przyczyniających się do zwiększenia konkurencyjności firmy top-activ s.c.

Oś priorytetowa: Konkurencyjność MŚP                     Działanie: Innowacje MŚP

 

Wartość projektu:                                          1 747 888,64 PLN

Dofinansowanie projektu z UE:        639 471,45 PLN

 


 

Górki Wielkie, dnia 28.12.2018 r

UPUBLICZNIENIE INFORMACJI O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Firma F.P.H.U. TOP-ACTIV S.C. O. Krzywoń T. Krzywoń w celu realizacji projektu realizowanego w ramach RPSL.03.02.00-24-010G/18-01 pt.:

„Wdrożenie innowacyjnej linii technologicznej do produkcji profili aluminiowych drogą do wprowadzenia na rynek produktów o właściwościach termoizolacyjnych”

Ogłasza przetarg na dostawę:

Zakup kompletnej linii technologicznej do obróbki elementów metalowych.

Kody CPV:
42632000-5 – obrabiarki sterowane komputerowo do metalu

Zapraszamy do kontaktu i składania ofert:

Link do ogłoszenia na stronie

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1157872


Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Wegoma Polska Konrad Józefiak
Karmin 48A; 64-030 Śmigiel
Data wpłynięcia oferty: 29.01.2019

Cena 332 000,- euro netto

LINK: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1157872